Ổ cắm kết hợp Rulo Hybrid LiOA 20A 15/20/30m

  • Mã sản phẩm : HYBRID-15M-20A; HYBRID-20M-20A; HYBRID-30M-20A
  • Chiều dài dây : 15M, 20M, 30M
  • Dòng điện : 250V – 20A ~ 4400W
  • Số ổ cắm: 2 ổ kéo dài + 2 ổ cố định
  • Có Aptomat 20A chống quá tải, chậm tải, ngắn mạch