Ổ cắm kéo dài 4 lỗ đôi 4 công tắc Gongniu V3040

  • Ổ cắm 4 lỗ đôi + 4 công tắc bật tắt cho từng lỗ.
  •  Dòng điện 250V ~ 10A – 16A ~ 2500W.
  • Chiều dài dây 3m, 5m tuỳ chọn.