Dây đôi mềm dẹt Z43 Company BQP VCmo

  • Số lõi dây: 2
  • Quy cách: Cu/PVC/PVC
  • Tiết diện lõi dây: 0.5 , 0.75 , 1.0 , 1.5 , 2.5 , 4.0 , 6.0 mm
  • Điện áp: 300/500V