Công tắc đơn Efapel 48011 CBR IP65

Công tắc đơn Efapel 48011 CBR IP65 1 chiều (hoặc 48071 CBR 2 chiều) là dòng công tắc có nắp che chống nước, chuyên sử dụng để lắp đặt trong những môi trường có độ ẩm cao, nơi mà những thiết bị điện thông thường khác thường hoạt động không ổn định và gây mất an toàn về điện.