Bộ chuyển đổi M bus sang Bacnet HD67056-B2-160

Bộ chuyển đổi giao thức M-bus sang Bacnet HD67056-B2-160 có thể quản lý tối đa 160 thiết bị được sản xuất bởi hãng thiết bị chuyển đổi ADFWEB, một công ty chuyên cung cấp giải pháp chuyển đổi tín hiệu các thiết bị điện tử để đo lường và thu thập dữ liệu.