Máng đèn chống nổ gắn tường SH-CNW

  • Dòng điện định mức : 220 V
  • Số đèn: 01 đèn – nên sử dụng đèn LED 3-12W hoặc đèn sợi đốt công suất tối đa 60W
  • Bao gồm: đui đèn + đế + chụp thuỷ tinh