Ổ cắm nối đất phòng mổ SLR-3S Hampden

Ổ cắm nối đất phòng mổ SLR-3S Hampden được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế và được lắp đặt ở những vị trí bệnh nhân nhạy cảm với điện như phòng Chăm sóc Đặc biệt để đảm bảo rằng tất cả các bề mặt dẫn điện trong tầm với của bệnh nhân đều ở mức điện thế chung an toàn.