Cảm biến chuyển động gắn trần Legrand

Cảm biến chuyển động gắn trần Legrand 048941 là giải pháp tiết kiệm năng lượng hoàn hảo chỉ tiêu thụ năng lượng khi cần thiết, được sản xuất bởi Legrand